Roshan roshan din ho sara

Roshan roshan din ho sara, roshan tar ho raat
Har jaib say ho eid kay din, khushion ki barsaat
EID Mubarak