Wife came home with a goat.

Wife came home with a goat.
Husband asked"Is bhains ko ghar kion lai ho?"
Wife:"Dikhta nahin, bakri hy!"
Husband:"Bakri se hi poch raha hon"