To live a life i need a heartbeat

To live a life i need a heartbeat,
2 have a heartbeat i need a heart,
2 have a heart i need happiness,
2 have happiness i need a friend
&
4 a friend i need U!